NWW z Dwóch liczby przez Faktoryzacja pierwsza Korzystanie Drzewo czynników

Krok A: Znajdź czynniki przy użyciu Drzewo czynników

Metody czynników
Faktory liczby 30
30
2
15
3
5
Faktory liczby 75
75
3
25
5
5

Drzewo czynników Pomoc

1. Zawsze zaczynaj od najmniejszej liczby pierwszej.
2. To jest lewe dziecko danego węzła.
3. Podziel liczbę przez tę liczbę pierwszą.
4. Iloraz jest prawym dzieckiem tego węzła.
5. Powtarzaj, aż prawa strona stanie się czynnikiem głównym.
6. Utrzymuj uporządkowaną strukturę drzewa.

Co to jest Drzewo czynników?

Metoda drzewa czynnikowego to podejście wizualne stosowane do znajdowania rozkładu na czynniki pierwsze liczby złożonej. Polega na rozbiciu liczby na czynniki pierwsze poprzez wielokrotne dzielenie jej na mniejsze czynniki pierwsze, aż pozostaną tylko liczby pierwsze, które są reprezentowane w strukturze drzewa.

Krok B: Znajdź NWW korzystając z Faktoryzacja pierwsza

NWW Metoda
Oblicz NWW
30
=
2
×
3
×
5
75
=
3
×
5
×
5

Faktoryzacja pierwsza Pomoc

1. Wyrażaj liczby jako liczby pierwsze.
2. Wybierz typowe liczby pierwsze.
3. Uwzględnij raz każdą liczbę pierwszą.
4. Weź także pozostałe liczby pierwsze
5. Pomnóż wszystkie wybrane liczby pierwsze.
6. Mnożenie to NWW.

Co to jest Faktoryzacja pierwsza?

Metoda rozkładu na czynniki pierwsze jest skuteczną metodą znajdowania najmniejszej wspólnej wielokrotności lub NWWdwóch lub więcej liczb. Jest to proces wyrażania liczby złożonej jako iloczynu jej czynników pierwszych, gdzie każdy czynnik pierwszy jest liczbą pierwszą i nie można go dalej rozłożyć.

Rozwiązane przykłady

Przykłady

Przykład 1: Znajdź NWW 4 i 10.
Rozwiązanie:
Rozkład na czynniki pierwsze 4: 4 = 2, 2
Rozkład na czynniki pierwsze 10: 10 = 2, 5
Weź raz wspólne czynniki i pozostałe unikalne.
Pomnóż je przez siebie, aby otrzymać NWW.
Zatem NWW(4, 10) = 20.
Przykład 2: Znajdź NWW 24 i 15.
Rozwiązanie:
Rozkład na czynniki pierwsze 24: 24 = 2, 2, 2, 3
Rozkład na czynniki pierwsze 15: 15 = 3, 5
Weź raz wspólne czynniki i pozostałe unikalne.
Pomnóż je przez siebie, aby otrzymać NWW.
Zatem NWW(24, 15) = 120.
Przykład 3: Znajdź NWW 3 i 7.
Rozwiązanie:
Rozkład na czynniki pierwsze 3: 3 = 3
Rozkład na czynniki pierwsze 7: 7 = 7
Weź raz wspólne czynniki i pozostałe unikalne.
Pomnóż je przez siebie, aby otrzymać NWW.
Zatem NWW(3, 7) = 21.

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Co to jest NWW?

NWW lub najmniejsza wspólna wielokrotność to najmniejsza liczba, którą można podzielić przez każdą z podanych liczb bez pozostawiania reszty.
Wzór NWW można wyrazić w następujący sposób:
Wzór NWW:
NWW = (a × b)/ NWD(a,b)
gdzie, aib = dwa wyrazy
NWD(a, b) = Największy wspólny dzielnik aib.

Jak znaleźć NWW?

Najmniejszą wspólną wielokrotność lub NWW można znaleźć różnymi metodami, takimi jak: Faktoryzacja pierwsza MetodaDzielenie MetodaLista wielokrotności MetodaDrabina MetodaWykładniki MetodaDiagram Venna Metoda

Często zadawane pytania

Jakie kroki należy wykonać, aby znaleźć NWW?
1. Zacznij od zidentyfikowania dwóch liczb, dla których musisz znaleźć NWW.
2. Rozłóż każdą liczbę na czynniki pierwsze, korzystając z metody drzewa czynnikowego.
3. Utwórz drzewa czynnikowe dla każdej liczby, aby zwizualizować liczbę pierwszą czynniki pierwsze.
4. Zidentyfikuj wspólne czynniki pierwsze wspólne dla obu liczb.
5. Pomnóż wspólne czynniki pierwsze przez pozostałe czynniki pierwsze, charakterystyczne dla każdej liczby.
6. Wynik to najmniejsza wspólna wielokrotność lub NWW dwóch liczb.
Copied!