KGV van Twee getallen door Ontbinding in priemfactoren Met behulp van Factorboom

Stap A: Vind de factoren met behulp van Factorboom

Factormethoden
Factoren van 30
30
2
15
3
5
Factoren van 75
75
3
25
5
5

Factorboom Help

1. Begin altijd met het kleinste priemgetal.
2. Dit is het linkerkind van een bepaald knooppunt.
3. Deel het getal door dat priemgetal
4. Quotiënt is het rechterkind van dat knooppunt.
5. Herhaal dit totdat rechts de belangrijkste factor wordt.
6. Houd de boomstructuur georganiseerd.

Wat is Factorboom?

De factorboommethode is een visuele benadering die wordt gebruikt om de priemfactorisatie van een samengesteld getal te vinden. Het gaat om het opsplitsen van een getal in zijn priemfactoren door het herhaaldelijk in kleinere priemfactoren te verdelen totdat alleen priemgetallen overblijven die in de boomstructuur worden weergegeven.

Stap B: Vind de KGV met behulp van Ontbinding in priemfactoren

KGV Methode
Bereken KGV
30
=
2
×
3
×
5
75
=
3
×
5
×
5

Ontbinding in priemfactoren Help

1. Druk getallen uit als priemgetallen.
2. Selecteer gewone priemgetallen.
3. Neem elk priemgetal één keer op.
4. Neem ook de resterende priemgetallen
5. Vermenigvuldig alle geselecteerde priemgetallen.
6. Vermenigvuldiging is de kgv.

Wat is Ontbinding in priemfactoren?

De priemfactorisatiemethode is een effectieve aanpak om het kleinste gemene veelvoud of kgv van twee of meer getallen te vinden. Het is het proces waarbij een samengesteld getal wordt uitgedrukt als het product van zijn priemfactoren, waarbij elke priemfactor een priemgetal is en niet verder kan worden ontleed.

Opgeloste voorbeelden

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Zoek de kgv van 4 en 10.
Oplossing:
Priemfactorisatie van 4: 4 = 2, 2
Priemfactorisatie van 10: 10 = 2, 5
Neem één keer de gemeenschappelijke factoren en de resterende unieke factoren.
Vermenigvuldig ze met elkaar om kgvte krijgen.
Daarom is kgv(4, 10) = 20.
Voorbeeld 2: Zoek de kgv van 24 en 15.
Oplossing:
Priemfactorisatie van 24: 24 = 2, 2, 2, 3
Priemfactorisatie van 15: 15 = 3, 5
Neem één keer de gemeenschappelijke factoren en de resterende unieke factoren.
Vermenigvuldig ze met elkaar om kgvte krijgen.
Daarom is kgv(24, 15) = 120.
Voorbeeld 3: Zoek de kgv van 3 en 7.
Oplossing:
Priemfactorisatie van 3: 3 = 3
Priemfactorisatie van 7: 7 = 7
Neem één keer de gemeenschappelijke factoren en de resterende unieke factoren.
Vermenigvuldig ze met elkaar om kgvte krijgen.
Daarom is kgv(3, 7) = 21.

Kleinste gemene veelvoud (KGV)

Wat is KGV?

KGV of kleinste gemene veelvoud is het kleinste getal dat deelbaar is door elk van de gegeven getallen zonder een rest achter te laten.
De KGV-formule kan worden uitgedrukt als:
KGV-formule:
KGV = (a × b)/ GGD(a,b)
waarbij, a en b = twee termen
GGD(a, b) = Grootste gemene deler van a en b.

Hoe KGV vinden?

Het kleinste gemene veelvoud of KGV kan op verschillende manieren worden gevonden, zoals: Ontbinding in priemfactoren MethodeDivisie MethodeLijst van veelvouden MethodeLadder MethodeExponenten MethodeVenn diagram Methode

FAQ

Welke stappen zijn nodig om KGV te vinden?
1. Begin met het identificeren van de twee getallen waarvoor je de KGV moet vinden.
2. Ontleed elk getal in zijn priemfactoren met behulp van de factorboommethode.
3. Maak factorbomen voor elk getal om het priemgetal te visualiseren factoren.
4. Identificeer de gemeenschappelijke priemfactoren die door beide getallen worden gedeeld.
5. Vermenigvuldig de gemeenschappelijke priemfactoren met de resterende priemfactoren die uniek zijn voor elk getal.
6. Het resultaat is het kleinste gemene veelvoud of KGV van de twee getallen.
Copied!