NWD z Wielu liczby przez Faktoryzacja pierwsza Korzystanie Drzewo czynników

Krok A: Znajdź czynniki przy użyciu Drzewo czynników

Metody czynników
Faktory liczby 18
18
2
9
3
3
Faktory liczby 24
24
2
12
2
6
2
3
Faktory liczby 54
54
2
27
3
9
3
3
Faktory liczby 60
60
2
30
2
15
3
5

Drzewo czynników Pomoc

1. Zawsze zaczynaj od najmniejszej liczby pierwszej.
2. To jest lewe dziecko danego węzła.
3. Podziel liczbę przez tę liczbę pierwszą.
4. Iloraz jest prawym dzieckiem tego węzła.
5. Powtarzaj, aż prawa strona stanie się czynnikiem głównym.
6. Utrzymuj uporządkowaną strukturę drzewa.

Co to jest Drzewo czynników?

Metoda drzewa czynnikowego to podejście wizualne stosowane do znajdowania rozkładu na czynniki pierwsze liczby złożonej. Polega na rozbiciu liczby na czynniki pierwsze poprzez wielokrotne dzielenie jej na mniejsze czynniki pierwsze, aż pozostaną tylko liczby pierwsze, które są reprezentowane w strukturze drzewa.

Krok B: Znajdź NWD korzystając z Faktoryzacja pierwsza

NWD Metoda
Oblicz NWD
18
=
2
×
3
×
3
24
=
2
×
2
×
2
×
3
54
=
2
×
3
×
3
×
3
60
=
2
×
2
×
3
×
5

Faktoryzacja pierwsza Pomoc

1. Wymień czynniki pierwsze liczb
2. Wybierz wspólne czynniki pierwsze.
3. Pomnóż wybrane czynniki pierwsze.
4. Otrzymasz NWD.

Co to jest Faktoryzacja pierwsza?

Metoda rozkładu na czynniki pierwsze jest skuteczną metodą znajdowania najwyższego wspólnego czynnika lub NWD dwóch lub więcej liczb. NWD reprezentuje największą liczbę, która dzieli każdą podaną liczbę bez pozostawiania reszty.

Rozwiązane przykłady

Przykłady

Przykład 1: Znajdź NWD 9 i 15.
Rozwiązanie:
Rozkład na czynniki pierwsze 9: 9 = 3, 3
Rozkład na czynniki pierwsze 15: 15 = 3, 5
Weź wspólne czynniki pierwsze i pomnóż je przez siebie, aby otrzymać NWD.
Zatem NWD(9, 15) = 3.
Przykład 2: Znajdź NWD 16 i 24.
Rozwiązanie:
Rozkład na czynniki pierwsze 16: 16 = 2, 2, 2, 2
Rozkład na czynniki pierwsze 24: 24 = 2, 2, 2, 3
Weź wspólne czynniki pierwsze i pomnóż je przez siebie, aby otrzymać NWD.
Zatem NWD(16, 24) = 8.
Przykład 3: Znajdź NWD 12 i 18.
Rozwiązanie:
Rozkład na czynniki pierwsze 12: 12 = 2, 2, 3
Rozkład na czynniki pierwsze 18: 18 = 2, 3, 3
Weź wspólne czynniki pierwsze i pomnóż je przez siebie, aby otrzymać NWD.
Zatem NWD(12, 18) = 6.

Największy wspólny dzielnik (NWD)

Co to jest NWD?

NWD jest również znany jako największy wspólny dzielnik, DNW lub NWP. NWD to największa liczba, która dzieli każdą z podanych liczb bez pozostawiania reszty.
Wzór NWD można wyrazić jako:
Wzór NWD:
NWD = (a × b)/ NWW(a,b)
gdzie, aib = Dwa wyrazy
NWW(a, b) = Najmniejsza wspólna wielokrotność aib

Jak znaleźć NWD?

Najwyższy wspólny współczynnik, czyli NWD, można znaleźć różnymi metodami, takimi jak: Faktoryzacja pierwsza MetodaDzielenie MetodaLista MetodaDrabina MetodaWykładniki MetodaDiagram Venna Metoda

Często zadawane pytania

Jakie kroki należy wykonać, aby znaleźć NWD?
1. Zapisz podane liczby.
2. Użyj drzew czynnikowych, aby znaleźć czynniki pierwsze każdej liczby.
3. Zidentyfikuj wspólne czynniki pierwsze.
4. Pomnóż te czynniki, aby znaleźć NWD.
Copied!